Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) verstaan

Wat is het Coronavirus 

Volgens de World Health Organisation[1], zijn de Coronavirussen (CoV) een grote familie van virussen die ziektes veroorzaken gaande van een simpele verkoudheid tot ergere ziektes zoals de Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en de Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

Wat is de nieuwe Coronavirus 2019 (COVID-19) 

Het nieuwe Coronavirus 2019 (COVID-19) is een nieuwe soort Coronavirus die eerst werd geïdentificeerd na een onderzoek in Wuhan, China. Het is belangrijk te vermelden dat de gemakkelijkheid van overdracht van een virus van een persoon naar een andere kan afhangen. Sommige virussen zijn zeer besmettelijk, terwijl andere virussen dit minder zijn. Er zijn onderzoeken bezig om de overdracht, ernst, en andere kenmerken gelinkt aan COVID-19 beter te begrijpen, maar er zijn indicaties die aantonen dat de overdracht van persoon tot persoon bezig is[2]

Ken de Coronavirus symptomen

Volgens de Center for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten, hebben de patiënten besmet door COVID-19 luchtwegenaandoeningen geraporteerd zoals:

 • Koorts
 • Hoesten
 • Moeilijkheden om te ademen

De CDC denkt op dit moment dat de symptomen van de COVID-19 binnen de 2-14 dagen na besmetting kunnen voorkomen. Dit is gebaseerd op wat ze vroeger hebben kunnen opmerken door de incubatie periode van de MERS virus[3].

Hoe verspreidt de Coronavirus zich

De CDC zegt[4] dat de coronavirussen zich het vaakst overdragen van een besmette persoon tot een andere door:

 • De lucht: door hoesten en niezen
 • Persoonlijk contact, zoals door zich aan te raken of door handen te schudden
 • Door een oppervlak aan te raken die het virus bevat, daarna door zijn mond, neus of ogen aan te raken zonder zijn handen te wassen
 • Heel uitzonderlijk, door faecale verontreiniging

Vandaag is het onduidelijk hoe makkelijk of duurzaam de besmetting van COVID-19 zich verspreid tussen personen. We moeten nog veel leren over de overdracht, ernst, en andere kenmerken gelinkt aan COVID-19 en de onderzoeken zijn bezig.

Hoe helpt men zichte  beschermen tegen de Coronavirus

De beste manier om zich te beschermen is om contact met het virus te vermijden. De CDC raadt aan[5] om dagdagelijkse preventieve simpele stappen te ondernemen om te helpen de verspreiding van ademhalingsvirussen tegen te gaan, zoals:

 • Vermijd direct contact met zieke mensen
 • Vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewaste handen
 • Was je handen regelmatig met zeep en water voor minstens 15 seconden. Als water en zeep niet beschikbaar zijn, gebruik een handontsmettingsmiddel op basis van alcohol
 • Pas goede voedselveiligheid toe - Gebruik verschillende snijplanken en messen voor rauw vlees en gekookt voedsel. Reinig voedseloppervlakken na contact.
 • Blijf thuis als u ziek bent
 • Bedek uw hoest of nies, bij voorbaat met een zakdoek, en gooi deze daarna in de vuilbak

Zoals bij elke besmettelijke ziekte, kan een goede hygiëne een rol spelen om de verspreiding te controleren. Maar, de meest belangrijke aanbeveling door de volksgezondheid is dat de personen die de Coronavirus-symptomen vertonen, zich meteen aanmelden bij een dokter. Bel je dokter vooraleer dat je ernaartoe gaat en vertel hem of haar over je laatste reizen en symptomen. De dokter zal je instructies geven over hoe je zorg kan krijgen zonder dat andere mensen met je ziekte in aanraking komen.

Doodt Dettol het Coronavirus (COVID-19)

Het is een nieuwe soort Coronavirus dat nooit eerder werd aangetroffen op de mens dus ze is nog niet beschikbaar voor testen met onze producten. We blijven nauw samenwerken met onze partners om de laatste kenmerken van het virus beter te leren begrijpen.

Desondanks, sommige specifieke Dettol producten op globaal niveau[6] heben aangetoond dat ze efficiënt werken tegen bepaalde soorten virussen van dezelfde groep virussen, wanneer deze correct werden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen.

Gelieve te verwijzen naar de WHO website https://www.who.int/health-topics/coronavirus voor meer informatie.

 

[1] https://www.who.int/health-topics/coronavirus

[2] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

[3] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html

[4] https://www.cdc.gov/coronavirus/about/transmission.html

[5] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html

[6] Op lokaal niveau werden deze producten nog niet getest voor deze specifieke virussoorten nog de nieuwe Coronavirus (COVID-19). Dit maakt deel uit van de globaal RB communicatie.